Notice & Takedown formulier

Hieronder vindt u ons formulier voor het indienen van een klacht via ons Notice and Takedown-proces. Met dit formulier kunt u materiaal of informatie melden die op onze of door ons gehoste website staat en die in strijd is met onze richtlijnen.

Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen, te behandelen. Indien uw melding als spoedeisend wordt beschouwd, zullen wij deze binnen 24 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Ons team zal, indien nodig, in overleg met een juridisch adviseur besluiten over de te nemen maatregelen.

Let op: wij accepteren alleen volledig ingevulde en waarheidsgetrouwe Notice and Takedown-formulieren. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de klacht en worden alleen bewaard gedurende de periode van afhandeling. Om misbruik te voorkomen, wordt uw IP-adres gelogd.

Notice & takedown formulier

Is er sprake van een spoedmelding?
Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij jou. Wij beoordelen jouw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs.